kérdéseivel forduljon ügyfélszolgáltunkhoz

+36 1 510 0548

 

i-Cell Webáruház  Általános Szerződési Feltételei

Az i-Cell Kft. az obu.ifleet.hu/shop oldalon található webáruházban (továbbiakban: „webáruház”) kínált termékeket és szolgáltatásokat az alábbi általános szerződési feltételek mellett értékesíti (továbbiakban: „ÁSZF”):


1. AZ ELADÓ ADATAI


A webáruházban kínált termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat értékesítő vállalkozás adatai:

 1. Cégnév: i-Cell Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
 2. Székhely és levelezési cím: 1143 Budapest, Hungária köz 5.
 3. Cégjegyzékszám: 01-09-674965 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
 4. Adószám: 11756420-2-42
 5. Közösségi adószám: HU11756420
 6. Internet: www.i-cell.hu
 7. E-mail: info@icell.hu
 8. Telefonszám: +36 1 467 1750
 9. Adatkezelői nyilvántartási azonosító: NAIH-55064/2012.
 10. képviseli: Farkas Károly cégvezető


A továbbiakban: „Eladó”-nak jelölve.


2. AZ ÁSZF HATÁLYA


2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi szerződésekre, amelyeket az Eladó a webáruházban megvásárolható termékek (Fedélzeti eszközök, kábelek, egyéb tartozékok) megvásárlása, illetve a Fedélzeti eszközök működéséhez szükséges adatforgalmi szolgáltatás (SIM kártya) időtartamának meghosszabbítása tárgyában bármely Vevővel jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően a webáruházon keresztül elektronikus úton megköt.


2.2. A felek közötti szerződéses jogviszony az Eladó Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételeiből, a jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a Vevő által megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Eladó által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. A megrendelés elektronikus úton történő elküldésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.


2.3. A jelen ÁSZF minden olyan kérdés tekintetében alkalmazandó, amelyet az Eladó Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei nem szabályoznak. Amennyiben a jelen ÁSZF és az Eladó Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei ugyanazt a kérdést eltérően szabályozzák, akkor a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadók.


2.4. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.


3. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS FELTÉLELEI


3.1. A webáruházban történő vásárlásra jogosult bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet (továbbiakban: „Vevő”).


4. A SZERZŐDÉS TÁRGYA


4.1. A felek között létrejövő szerződés tárgyát a webáruházban megvásárolható termékek (Fedélzeti eszközök, kábelek, egyéb tartozékok) megvásárlása, illetve a Fedélzeti eszközök működéséhez szüksé-ges adatforgalmi szolgáltatás (SIM kártya) időtartamának meghosszabbítása képezi.


4.2. A webáruházban értékesítésre kínált termékek, és az adatforgalmi szolgáltatás részletes leírását az Eladó Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei, valamint a webáruházban közölt informá-ciók tartalmazzák.


4.3. A webáruházban található információkat az Eladó rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges pontatlanságokét, elírásokért felelősséget nem vállal.


5. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

5.1. A webáruházban a Vevő a termékek megvásárlására, illetve az adatforgalmi szolgáltatás meghosszabbítására vonatkozó szándékát (megrendelését) ráutaló magatartással jelezheti az Eladó felé az alábbiak szerint.

5.2 A lejáró adatforgalmi szolgáltatásról az Eladó a lejáratot megelőzően legalább 30 nappal email értesítést küld, amelyben lévő linken keresztül a Vevő a webáruházba beléphet, ahol megtekintheti azon fedélzeti eszközök azonosítóját, amelyekre vonatkozóan az adatforgalmi szolgáltatás hamarosan lejár. A webáruháznak az adatforgalmi szolgáltatás meghosszabbítását lehetővé tevő oldalát a Vevő csak az email értesítésben megküldött linken keresztül érheti el. Az Eladó az adatforgalmi szolgáltatás megszűnéséről a Vevőt a lejáratkor, illetve a lejáratot követően megküldött további email útján is értesíti azzal a figyelmeztetéssel, hogy az adatforgalmi szolgáltatás meghosszabbításának elmulasztása esetén az Eladó az adott fedélzeti eszköz vonatkozásában az útdíjbevallás-közreműködési szolgáltatás tárgyában létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

5.3. A webáruházban a Vevő minden termék mellet megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget, illetve az adatforgalmi szolgáltatás meghosszabbításának időtartamát, amelyet a megrendelés elküldése előtt a „Vissza” gombra kattintással bármikor módosíthat.

5.4. A termékek mennyiségének, illetve a SIM kártya hosszabbítás időtartamának megadását követően a Vevő a „Tovább” gombra kattintva jut arra az elektronikus űrlapra, amelyen meg kell adnia az azonosításához, kapcsolattartáshoz, számlázáshoz, szállításhoz szükséges további adatokat, valamint kell választania a kívánt szállítási és fizetési módot.

5.5. A Vevő ezt követően a „Tovább” gombra kattintással megtekintheti megrendelésének összesítését és a fizetendő összeget, amelynek során köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok helyességét. A Vevő az esetleges adatbeviteli hibákat a „Vissza” gombra kattintással köteles kijavítani. A Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, ismételt kiszállításból eredő többletköltségért vagy egyéb károkért az Eladó semminemű felelősség nem vállal.  

5.6. A Vevő a megrendelés elküldése előtt a jelen ÁSZF-re, és az Eladó Adatkezelési Tájékoztatójára mutató link mellett elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben, és az Eladó Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek elfogadja.

5.7. A Vevő a „Megrendelés” gombra kattintással küldheti el a megrendelését elektronikus úton az Eladónak. A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül.

5.8. Az Eladó a megrendelés megérkezését elektronikusan rögzíti, és a webáruház oldalán megjelenő üzenettel, illetve a Vevő által megadott email címre megküldött email üzenet formájában nyomban visszaigazolja.

 

5.9. A szerződés a megrendelés visszaigazolásáról szóló email elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételének időpontjában jön létre, és a megrendelt termékek, illetve a SIM kártya hosszabbítás ellenértékének az Eladó bankszámlájára történő megérkezésével lép hatályba.

 

5.10. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az Ektv. rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

5.11. Vevő a jelen ÁSZF-et, az elküldött megrendelést és a megrendelés visszaigazolását papírra kinyomtathatja vagy egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus úton létrejött szerződés megjelenítését.


6. VÉTELÁR


6.1. A webáruházban a termékek mellett a nettó árak, illetve a megrendelés összesítésénél az általános forgalmi adóval növelt bruttó ár is feltüntetésre kerül. A feltüntetett árak A feltüntetett árak a Vevő által kiválasztott pénznemnek megfelelően magyar forintban vagy euróban értendők.


6.2. Az árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit.


6.3. A termékek, szolgáltatások árai megváltoztatásának jogával az Eladó szabadon élhet. A webáruházban a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben az Eladó felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.


7. FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS


7.1. A megrendelt termékek, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére, a Vevő választásától függően, az alábbi fizetési módokon kerülhet sor:

 1. banki átutalás
 2. bankkártyás fizetés


7.2. Banki átutalás esetén az Eladó a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg a Vevő számára elküldi a Díjbekérő nevű dokumentumot elektronikus levelezés formájában, amelyet a Vevő letölthet, tárolhat, nyomtathat. A Díjbekérő dokumentum alapján a Vevő köteles átutalni az ellenértéket az Eladó által megadott bankszámlaszámra.
Az összeg Eladó bankszámláján történő jóváírása a Vevő számlavezető bankjától függően, illetve attól függően, hogy belföldről vagy külföldről érkezik-e az átutalás, néhány napon belül következik be. Az átutalás ellenértékének beérkezése után az Eladó a fizetés megtörténtéről utólagosan számlát állít ki. Az Eladó az elektronikus úton előállított számlát email útján megküldi a Vevő részére.


7.3. Bankkártyás fizetés esetén a Vevő átirányításra kerül az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett, biztonságos kommunikációs csatornával ellátott Simplepay fizetési oldalra. A fizetési oldal adattartalma titkosított és védett, tartalmáról az Eladó sem szerez tudomást. A tranzakció során a kártyaszámot, a kártya lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláírás csíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot szükséges megadni. A tranzakció elindítását követően a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége, fedezeti és vásárlási limit kerül ellenőrzésre a kártyakibocsátó bank által. Amennyiben a kártyaadatok az ellenőrzést követően megfelelőnek bizonyulnak, a fizetendő összeget a bank zárolja a kártyán. Az összeg Eladó bankszámláján történő jóváírása a Vevő számlavezető bankjától függően néhány napon belül következik be.


7.4. A fizetési oldalon elfogadott kártyák a következők: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron. Nem minden bank által kibocsátott Maestro és VISA Electron típusú kártyával lehet interneten fizetni. További információ a bankkártyák kibocsátójától kérhető. A bankkártyás fizetés fejében az Eladó többletdíjat nem számít fel.


7.5. Az Eladó a fizetés megtörténtéről utólagosan számlát állít ki. Az Eladó az elektronikus úton előállított számlát email útján megküldi a Vevő részére.


8. SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS


8.1. Az ellenértéknek az Eladó bankszámláján történt jóváírását követően az Eladó intézkedik a megrendelt termékek Vevő részére történő kiszállításáról, illetve a SIM kártya meghosszabbításáról a hírközlési szolgáltatónál.


8.2. A termékek kiszállítását az Eladó teljesítési segédje, a GLS Futárszolgálat végzi, amely a termékeket az ellenérték beérkezését követő 2 (kettő) héten belül a termékeket házhoz szállítja.


8.3. A kiszállítás költségei a desztináció függvényében változhat, amelyet az Eladó a megrendelés elküldése előtt, a megrendelési összesítőben közöl a Vevővel.


8.4. Amennyiben a vállalt szállítási határidőn belül a szállítás bármely okból nem lehetséges, az Eladó tájékoztatja a Vevőt a késedelem várható időtartamáról.


8.5. Az Eladó nem felel az olyan, rajta kívül álló külső körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a megrendelés visszaigazolásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előreláthatóak, s amelyeket bekövetkezésükkor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani.


8.6. Amennyiben bármely megrendelt termék nincsen raktáron vagy a kért mennyiség nem áll rendelkezésre, erről az Eladó a legrövidebb időn belül értesíti a Vevőt. Ebben az esetben a felek megállapodhatnak a megrendelés részletekben történő teljesítésében, illetve a megrendelt termékek közül utolsóként beérkezett termék beérkezését követő együttes kiszállításban. Ilyen esetben a szállítási határidő az utolsó termék beérkezési időpontjának függvénye.


8.7. A termékeket az Eladó munkatársa csomagolja, amelyért külön díjazás nem kerül felszámításra.


8.8. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, a szállítólevélen szereplő adatok helyességét ellenőrizni, a szállítólevelet aláírni és visszaadni a kiszállítást végző logisztikai partner képviselőjének.


8.9. Az átvételt követően a Vevő köteles ellenőrizni a csomag tartalmát, hogy egyezik-e a számlán szereplő, illetve a megrendelt termékekkel. Amennyiben Vevő eltérést észlel, azt rögtön köteles jelezni az Eladó felé. Az Eladó kivizsgálja az esetet, és szükség esetén intézkedik a cseréről. Ebben az esetben a visszaszállításról az Eladó logisztikai partnere gondoskodik. Hibás teljesítés esetén az újraszállítás költsége az Eladót terheli.


8.10. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt határidőn belül nem veszi át a csomagot, úgy az Eladó jogosult a szerződéstől – a Vevő egyidejű tájékoztatása és a vételár visszafizetése mellett – a szerződéstől elállni.


8.11. Eladó csak Magyarország és Európa{*} területén található szállítási címekre vonatkozó megrendeléseket vállalja teljesíteni, ettől eltérő desztinációkra leadott megrendeléseket visszautasítja.


9. ELÁLLÁS


9.1. A fogyasztónak minősülő Vevőt a megrendelt termékek kézhezvételétől, illetve SIM kártya hosszabbítás esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélküli elállási vagy felmondási jog illeti meg.

 

9.2. Termékek vásárlása esetén a fentebb meghatározott elállási vagy felmondási jog gyakorlásának feltétele, hogy a Vevő a sértetlen, beüzemelésre és a HU-GO rendszerében történő beregisztrálásra még nem került, rendeltetésszerű használatra alkalmas terméket az Eladónak egyidejűleg visszaküldje. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Utánvéttel vagy portósan feladott bármilyen küldeményt, csomagot az Eladó nem fogad el. Az Eladó követelheti a visszaküldött termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.


9.3. SIM kártya hosszabbítás esetén a Vevő nem gyakorolhatja a fentebb meghatározott elállási vagy felmondási jogát, ha az Eladó a szerződés alapján már eljárt a hírközlési szolgáltatónál a hosszabbítás iránt.


9.4. Az elállási jog gyakorlása során a Vevő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vevő részéről.


9.5. A Vevő jogszerű elállása esetén az Eladó az ellenértéket és a kiszállítás díját a csomag kézhezvételétől, illetve SIM kártya hosszabbítás esetén az elállás/felmondás közlésétől számított 30 napon belül visszafizeti a Vevő részére.


10. JÓTÁLLÁS


10.1. A Szolgáltató a webáruházban általa forgalmazott Fedélzeti eszközökre és tartozékaira (a beépített akkumulátor és kábel kivételével) 3 év jótállási kötelezettséget vállal.


10.2. Vevő jótállási igényét az Eladó Ügyfélszolgálatánál történő bejelentés útján érvényesítheti.


10.3. Az Eladó a terméket köteles kijavítani vagy – ha ez nem lehetséges – kicserélni, feltéve, hogy a jótállási igény érvényesítésének az Eladó Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételei fennállnak.


11. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK


A megrendelés során a Vevő által megadott személyes adatok kezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Eladó Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.


12. EGYÉB KIKÖTÉSEK


12.1. A webáruházban történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az Eladó nem felel semmilyen kárért, amely a webáruház oldalára történő csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.


12.2. A webáruház oldalain található összes adat, információ, valamint a webáruház design-ja, felépítése, a webáruházat működtető adatbázisok és szoftverek szerzői jogi védelem alatt állnak. A webáruház oldalain található anyagokat az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senki sem jogosult módosítani, feldolgozni, nyilvánosan közzétenni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.


12.3. Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Eladó a módosított ÁSZF-et a weboldalon történő elhelyezéssel teszi közzé. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig az egyedi szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.


12.4. A felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos minden közlést írásban vagy elektronikus levélben kell a másik félnek megküldeni. A nyilatkozat közlésének időpontja személyes átvétel esetén, valamint futárpostai kézbesítés esetén az átvételi elismervényen írt átvételi időpont, postai úton történő közlés esetén a tértivevényen írt átvételi időpont, telefax, illetve e-mail útján történő közlés esetén pedig a nyilatkozat elküldését követő munkanap. Postai közlés esetén a nyilatkozat akkor is közöltnek tekintendő, ha az Eladó fentebb megjelölt címére, illetve a Vevőnek a megrendelőlapon megjelölt címére azért nem volt kézbesíthető, mert ezen címen az Eladó vagy a Vevő a küldeményt „nem kereste”, „nem vette át”, vagy ezen címéről akár az Eladó vagy a Vevő „elköltözött” és a posta az ajánlott tértivevényes küldeményt ilyen jelzéssel küldi vissza a feladójának.


12.5. Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.


12.6. Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A weblapon közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán a Vevők tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.


12.7. Jelen ÁSZF-ben, valamint a felek között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv”), valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.


Budapest, 2020. szeptember 15.

i-Cell Kft.
(Eladó)